• ارتباط با مدیریت

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان قروه:

محمد آزادی

شماره های تماس:

08735247410 – نمابر 08735222260

نشانی:

کردستان-قروه-خیابان ارشاد-مجتمع فرهنگی هنری فردوسی کد پستی:6661684686